Метою діяльності Інституту є забезпечення органів досудового розслідування чи суду, державних виконавчих служб, інших юридичних та фізичних осіб незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Для реалізації цієї мети інститутом здійснюється наукова діяльність, що спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи, розробка найбільш досконалих методик і методів судової експертизи для максимального використання її можливостей при розслідуванні кримінальних справ, судовому розгляді кримінальних, цивільних, господарських справ, справ адміністративного впровадження, вирішення питань, що не належать до судочинства.

На виконання основних завдань наукової діяльності Інститут:

1) Проводить науково-дослідну, науково-методичну роботу, пошукові дослідження, готує до видання і впроваджує в експертну практику нові методики і методи експертних досліджень, методичні рекомендації для судово-слідчих органів щодо найбільш ефективного використання експертних знань при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних і цивільних справ.

2) Виявляє обставини, що сприяли або могли сприяти вчиненню і маскуванню злочину, розробляє рекомендації по їх усуненню.

3) Розробляє рекомендації для органів досудового розслідування, суду, спрямованих на профілактику правопорушень.

4) Вивчає і узагальнює досягнення світової науки, теорію і практику судової експертизи України і зарубіжжя, на договірних засадах залучає в комплексні наукові дослідження наукових і практичних працівників закладів науки, вищих учбових закладів, інших науково-дослідних установ і організацій, здійснює апробацію та впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, проведених в експертних установах країни.